Samorząd sołecki
Start Samorząd sołectwa
Samorząd sołecki
W Wieszowie wiatraków nie będzie.
Wpisany przez SL   

W dniu wczorajszym (08.05.12r.) odbyło się Zebranie Sołeckie. Podsumowano cały rok pracy sołtysa, Pana Irenusza Robakowskiego oraz Rady Sołeckiej.  Poniżej w punktach najważniejsze dla Nas Mieszkańców informacje:

 

 1. Na pytanie Radnego Gminy Pana Tomasza Siegela o lokalizację wiatraków na terenie naszego sołectwa Pani Katrzyna Sosada odpowiedziała, że w studium zagospodarownia przestrzennego na terenie Wieszowy nie ma ujętych siłowni wiatrowych.
 2. Odtworzenie dróg po przeprowadzeniu kanalizacji. W związku ze sporymi ograniczenimi budżetu gminy dot. kwoty przeznaczonej na utrzymanie dróg gminnych, zdecydowano (komisja Rady Gminy ) że, ul. Leśna oraz fragement ul. Nowotki zostanie odtorzona cząstkowo (tzn, tylko ten fragment nawierzchni, pod którym prowadzono kanalizację), natomiast  na ul. Sienkiewicza (na obecne rozkopanym fragmenice od wjazdu do nr 31) zostanie odtworzna nawierzchnia na całej szerkości, po wymianie azbestowego fragmentu wodociągu. 
 3. W najbliższym czasie rozpocznie się kolejny etap budowy wiaty na terenie parku przy ul. Powstańców. W związku z tym Pan sołtys prosi o pomoc kilku mężczyzn, którzy mogą poświęcić swój czas w sobotę 12 maja, by pomogli przy załadunku i rozładunku drewna na podstawiony samochód. Chętni proszeni są o osobisty kontakt z Panem Sołtysem lub pod nr tel: (32) 720 34 90.
 
Pobierz trzeci numer Informatora.
Wpisany przez SL   

Zapraszam do pobrania najnowszego numeru Informatora Sołeckiego.

 

POBIERZ

 
Przejęcie ulicy Robotniczej.
Wpisany przez SL   

Podpisany został akt notarialny na mocy którego Wójt przejął ul. Robotniczą od Agencji Nieruchomosci Rolnych, dzięki czemu staje sie ona drogą gminną. W najbliższej przyszłości przeprowadzony zostanie jej generalny remont.

 
Nasze działania - do grudnia 2011r.
Wpisany przez SL   

 1. Odbyło się spotkanie z wójtem na którym omówiono problemy w sołectwie jak kanalizacja, drogi,przejęcie ulicy Robotniczej (jest już przejęta), połączenie ciągu ruchu pieszego ze skrzyżowaniem DK94 i DK78, budowa wiaty itd.

 2. Uporządkowaliśmy częściowo ul. Bytomską:

  - zebrane zostały wyspy ziemi i błota porośnięte trawą i chwastami zalegające między słupami oświetlenia ulicznego na całej długości łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Dworcową,

  - z pomocą OSP obcięto gałęzie i konary drzew zwisające nad chodnikiem wzdłuż ogrodzenia przedszkolnego placu zabaw.

  - zniwelowano pobocze wystające ponad chodnik od ul. Lompy do przedszkola.

 3. Zamówiono więźbę dachową (drewno) na wiatę w parku przy ul. Powstańców. Wybrano tartak z Orzesza, najtańszego wykonawcę z 5 złożonych ofert – koszt około 14 000zł.

  W tym tygodniu zakupione drewno dotarło do nas i zostało złożone na terenie sołectwa.

 4. Prowadzono prace porządkowe w sołectwie takie jak koszenie trawy, usuwanie piasku, i inne. Uporządkowano park przy ul. Powstańców. Uszkodzone elementy urządzeń na placu zabaw wymieniono na nowe, łącznie z tablicą regulaminu porządkowego.

 5. Dbaliśmy o czystość jezdni ul. Bytomskiej.

 6. Komplikuje się budowa kanalizacji na ul. Bytomskiej. Projektant nie sprostał zadaniu i nie wywiązał się z umowy, nie ma projektu. Urząd Gminy ogłosi prawdopodobnie nowy przetarg na wykonanie dokumentacji.

 

Nieco więcej szczegółów w trzecim numerze Informatora, którego wersję w .pdf mozna już pobrać stąd.

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 6 z 9