Budowa kanalizacji.
Start Samorząd sołectwa Budowa kanalizacji.
Budowa kanalizacji.
Wpisany przez SL   

 

W ING Banku Śląskim na koncie Stowarzyszenia, na które mieszkańcy wpłacają wpłaty na przyłącza, jest 200 470 pln. Obecnie realizowany jest etap budowy kanalizacji na ul. Nowotki, Leśnej, Polnej, Sienkiewicza do nr 31  i Bytomskiej do krzyża. Niestety na pozostałej części ul. Bytomskiej sytuacja nie wygląda najlepiej. Brak jest projektu – miał być w 2011 roku, ale projektant nie wywiązał się z zadania. Wymagane są tu uzgodnienia z GDDKiA. Urząd usprawiedliwia się też brakiem środków i zadłużeniem Gminy.

Winę za nieskończoną kanalizację w Wieszowie ponosi Urząd Gminy i Rada Gminy, a jak na razie brak perspektyw na skanalizowanie reszty Sołectwa. Na zebraniu głos zabierali Mieszkańcy oraz radni w sprawie utrzymania kosztów przyłączy w wysokości 1 200 pln dla gospodarstw, które będą skanalizowane w przyszłości. Mieszkańcy nie chcą, aby te opłaty zostały podniesione. Pojawił się również problem likwidacji Stowarzyszenia i ewentualnych trudności w rozdysponowaniu odsetek. W związku z różnymi głosami w tej sprawie, przyjęto wniosek, by w terminie 2 miesięcy odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym Wójt Gminy przedstawi dalszy plan budowy kanalizacji, tj. wykonanie projektu na ul. Bytomską, podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy kanalizacji, jak i również określenie kosztu przyłącza. Na podstawie uzyskanych informacji (które będziemy traktować jako obowiązujące) zdecyduje się o rozwiązaniu Stowarzyszenia i ewentualnym rozdysponowaniu odsetek.


źródło: Sołtys i Rada Sołecka