Samorząd sołecki
Start Samorząd sołectwa
Samorząd sołecki
24.09.15. Zebranie Sołeckie w Wieszowie.
Wpisany przez SL   

 

Dnia 24.09.2015r (czwartek) w Świetlicy Gminnej (Wieszowa, ul. Bytomska 154) o godzine 18.00 odbędzie się Zebranie Sołeckie.

Planowane tematy:

 1. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2016.
 2. Sprawy bieżące.


Prosimy Mieszkańców o liczny udział w zebraniu .

ZAPRASZAM!Sołtys              

 
Sołtys i Rada Sołecka 2015-2019
Wpisany przez   

W dniu 20 kwietnia 2015r. na Zebraniu Wiejskim decyzją mieszkańców wybrano skład samorządu sołectwa Wieszowa na lata 2015 - 2019 :


Sołtys: pan Ireneusz Robakowaski


Rada Sołecka: (w kolejności alfabetycznej)

 

 Sebastian Chajewski

 Piotr Kaczmarczyk

 Adrian Kłak

 Serafin Liszka

 Krystyna Wilczek

 Andrzej Wucki

 Jakub Żurek


Wszystkim przybyłym na Zebranie Mieszkańcom serdecznie dziękujemy za aktywny udział i dokonane wybory. 


Sołtys i Radni Sołectwa Wieszowa
 
Zebranie Wiejskie 20.04.2015
Wpisany przez SL   

Kończy się kadencja obecnego sołtysa i rady sołeckiej, w związku z tym zapraszamy serdeczenie Mieszkańców na Zebranie Wiejskie w dniu 20 kwietnia br. do Świetlicy Gminnej na godzinę 18.00, którego celem będzie wybór sołtysa i radnych sołeckich na nową 4-letnią kadencję. Prosimy o zabranie z sobą dowodów tożsamości i liczne przybycie. 

 

Serdecznie zapraszamy! 


Sołtys i Rada Sołectwa Wieszowa

 
Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2015.
Wpisany przez SL   

 

Na zebraniu sołeckim w dniu 23.09.2014r. głosami Mieszkańców dokonano podziału Funduszu Sołeckiego:

 1. 3 147,90 pln Zakup paliwa, żyłki, osprzętu, części, przeglądy i serwisowanie kos spalinowych. Jest to stała pozycja w budżecie rocznym i niezbędna do minimalnego utrzymania porządku.
 2. 1 100,00 pln Naprawa kosy spalinowej, która już czeka w serwisie.
 3. 800,00 pln Zakup i montaż stojaka na rowery przed wejściem do domu kultury.
 4. 11 200,00 pln Dostawa, montaż, uruchomienie wentylacji przewietrzającej salę widowiskową domu kultury.
 5. 10 900,00 pln Remont chodnika do szkoły z ul. Bytomskiej – dofinansowanie.

 

Do końca 2014 roku wykonane zostaną w sołectwie przedsięwzięcia:

 • Rozpoczęcie budowy kanalizacji na ul. Bytomskiej.
 • Przebudowa przepustu wodnego na ul. Polnej.
 • Remont odcinka ul. Wolności przed wjazdem do Indyk Śląsk.
 • Odwodnienie wiaty przy ul. Powstańców.
 • Wykonano już remont początkowego odcinka drogi do Zbrosławic (2 warstwy nakładki asfaltu).

W propozycjach w ramach budżetu gminy na 2015 rok m.in. ujęto wykonanie remontu chodnika do szkoły. Wnioskowano o zabezpieczenie na ten cel kwoty ok. 20 000 pln (bez dofinansowania funduszu sołeckiego).

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 2 z 9