Samorząd sołecki
Start Samorząd sołectwa
Samorząd sołecki
Niekorzystne zapisy w Studium Uwarunkowań i Rozwoju
Wpisany przez SL   

 

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w opublikowanym na stronie BIPiu Urzędu Gminy Zbrosławice "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" znalazły się rozwiązania, naszym zdaniem, niekorzystne dla Mieszkańców Wieszowy. Teren między zjazdem z A1, a DK78 i DK94, oraz teren po wschodniej stronie Wieszowy – od stacji diagnostycznej do ogródków działkowych i dalej w głąb terenu po cegielni, zapisane zostały jako „teren lokalizacji produkcji i usług uciążliwych”. Niestety tak samo określono celowość części terenów już przemysłowych wzdłuż ulicy Wolności.  Ponadto w opublikowanych „wnioskach do studium” zaznaczone zostały obszary farm wiatrowych. 


Uwagi do projektu Studium, zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zbrosławice – na adres Urzędu Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 r.

 

 

Sołtys i Rada Sołecka Wieszowy

 

 

 
Zapraszamy na Zebranie Sołeckie 23.09.14r.
Wpisany przez SL   

 

ZEBRANIE SOŁECKIE

 

Zapraszamy Mieszkańców do Świetlicy Gminnej na zebranie


dnia 23.09.2014r. (wtorek) o godz.18.30
Tematy Zebrania:


1. Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2015.

2. Kanalizacja wzdłuż ulicy Bytomskiej.

3. Sprawy bieżące.

 

 

 

Sołtys i Rada Sołecka

 

 
Sołtys zaprasza: przypomnijmy sobie ostatnie dożynki!
Wpisany przez SL   

Sołtys Irenusz Robakowski zaprasza serdecznie do przypomnienia sobie atmosfery naszych dożynek. Zapraszamy do galerii w serwsie tumblr.com.

https://www.tumblr.com/

 

http://rswieszowa.tumblr.com/

 
Zebranie Sołeckie 24.04.2014
Wpisany przez SL   

ZEBRANIE SOŁECKIE


ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO ŚWIETLICY GMINNEJ NA ZEBRANIE


DNIA 24.04.2014r. (CZWARTEK) o godz.18.30
Porządek:

1. Sprawozdanie finansowe i rzeczowe Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok.

4. Budowa kanalizacji (wkłady mieszkańców, sprawozdania do Urzędu Skarbowego i uchwała zebrania).

5. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania kosztów przyłączy kanalizacji w wysokości 1200,00 pln.

6. Dyskusja i wolne wnioski.

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»

Strona 3 z 9