Pismo do Wójta i Rady Gminy z dnia 15.06.2012r. Drukuj
Sołtys
Wpisany przez SL   
środa, 25 lipca 2012 12:39

W odniesieniu do "Wieści z Gminy" nr. 5(120)/2012 art. "Rozwojowi Tak" informuję Mieszkańców, że do nowego Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, który będzie wyłożony do zaopiniowania przez Mieszkańców i konsultacji społecznych w pismie do Rady Gminy i Wójta Gminy z dnia 15.06.2012r odniosłem się nastepująco: 

Mieszkańcy Wieszowy negatywnie odnoszą się do zamierzeń budowy wiatraków w sołectwie. Obawiają się złego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne.

W dyskusjach i rozmowach nie popierają budowy zakładów, hal, punktów usługowych uciążliwych dla Mieszkańców i środowiska, generujących hałas, smród, nadmierny ruch samochodowy itp. Sołectwo jest wioską rolniczą, dlatego ziemia powinna służyć produkcji żywności ekologicznej.

Na podstawie paragrafu 3 pkt. 2 Statutu Sołectwa składam protest do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego odnośnie przekształcenia terenów w Wieszowie nie tylko pod budowę wiatraków (farm wiatrowych), ale również pod szkodliwą działalność przemysłową.


Irenusz Robakowski

Sołtys Wieszowy