Zebranie Sołeckie 24.04.2014
Start Samorząd sołectwa Zebranie Sołeckie 24.04.2014
Zebranie Sołeckie 24.04.2014
Wpisany przez SL   

ZEBRANIE SOŁECKIE


ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO ŚWIETLICY GMINNEJ NA ZEBRANIE


DNIA 24.04.2014r. (CZWARTEK) o godz.18.30
Porządek:

1. Sprawozdanie finansowe i rzeczowe Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.

3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2013 rok.

4. Budowa kanalizacji (wkłady mieszkańców, sprawozdania do Urzędu Skarbowego i uchwała zebrania).

5. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania kosztów przyłączy kanalizacji w wysokości 1200,00 pln.

6. Dyskusja i wolne wnioski.