Nasze działania - do grudnia 2011r.
Start Samorząd sołectwa Nasze działania - do grudnia 2011r.
Nasze działania - do grudnia 2011r.
Wpisany przez SL   

 1. Odbyło się spotkanie z wójtem na którym omówiono problemy w sołectwie jak kanalizacja, drogi,przejęcie ulicy Robotniczej (jest już przejęta), połączenie ciągu ruchu pieszego ze skrzyżowaniem DK94 i DK78, budowa wiaty itd.

 2. Uporządkowaliśmy częściowo ul. Bytomską:

  - zebrane zostały wyspy ziemi i błota porośnięte trawą i chwastami zalegające między słupami oświetlenia ulicznego na całej długości łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Dworcową,

  - z pomocą OSP obcięto gałęzie i konary drzew zwisające nad chodnikiem wzdłuż ogrodzenia przedszkolnego placu zabaw.

  - zniwelowano pobocze wystające ponad chodnik od ul. Lompy do przedszkola.

 3. Zamówiono więźbę dachową (drewno) na wiatę w parku przy ul. Powstańców. Wybrano tartak z Orzesza, najtańszego wykonawcę z 5 złożonych ofert – koszt około 14 000zł.

  W tym tygodniu zakupione drewno dotarło do nas i zostało złożone na terenie sołectwa.

 4. Prowadzono prace porządkowe w sołectwie takie jak koszenie trawy, usuwanie piasku, i inne. Uporządkowano park przy ul. Powstańców. Uszkodzone elementy urządzeń na placu zabaw wymieniono na nowe, łącznie z tablicą regulaminu porządkowego.

 5. Dbaliśmy o czystość jezdni ul. Bytomskiej.

 6. Komplikuje się budowa kanalizacji na ul. Bytomskiej. Projektant nie sprostał zadaniu i nie wywiązał się z umowy, nie ma projektu. Urząd Gminy ogłosi prawdopodobnie nowy przetarg na wykonanie dokumentacji.

 

Nieco więcej szczegółów w trzecim numerze Informatora, którego wersję w .pdf mozna już pobrać stąd.