Wyniki wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
Start
Wyniki wyborów sołtysa i rady sołeckiej.
Wpisany przez Administrator   

W dniu 31 marca br. w Świetlicy Gminnej w Wieszowie odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane przez wójta w celu wybrania sołtysa oraz rady sołeckiej sołectwa Wieszowa na lata 2011-2015. Patrząc na statystki dotychczasowych wieszowskich Zebrań na tym Zebraniu obecna była rekordowa liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania - aż 176 osób.  Do wyboru na stanowisko sołtysa zgłoszono dwóch kandydatów: pana Ireneusza Robakowskiego i pana Józefa Janiszewskiego. Dane komisji skrutacyjnej:

 • głosowało 176 mieszkańców uprawnionych do głosowania
 • oddano jeden głos nieważny
 • 150 głosów otrzymał pan Ireneusz Robakowski
 • 25 głosów otrzymał pan Józef Janiszewski

Jak wynika z powyższego rozłożenia głosów mieszkańcy obecni na Zebraniu Wiejskim przewagą 125 głosów powierzyli stanowisko sołtysa Wieszowy panu Ireneuszowi Robakowskiemu. Gratulujemy!

Od tego momentu Zebranie prowadził nowo wybrany sołtys. Przystąpiono do wyboru rady sołeckiej. W związku z możliwością określenia liczby radnych w przedziale od 3 do 7 osób, sołtys zaproponował obowiązującą przez ostatnie lata liczbę 7, która wobec braku innych propozycji, została przegłosowana  jednomyślnie. Do rady sołeckiej zgłoszono siedmiu kandydatów:

 • pani Krystyna Wilczek
 • pani Ewa Mastalska
 • pan Grzegorz Kłaczek
 • pan Andrzej Lis
 • pan Andrzej Wucki
 • pan Sebastian Chajewski
 • pan Serafin Liszka

Jak poinformował przewodniczący komisji skrutacyjnej pan Marek Maniera, w przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest równa ilości miejsc w radzie głosowanie jest zbędne, zatem wszyscy zgłoszeni automatycznie zostają radnymi rady sołeckiej.