Gaz dla Wieszowy!
Start
Gaz dla Wieszowy!
Wpisany przez SL   

gaz-ikonaSZANOWNI MIESZKAŃCY WIESZOWY

 

Informujemy, iż rozpoczęła się budowa sieci gazowej w Wieszowie na ulicy Dworcowej oraz ulicy Dolnej.

 

Dworcowa i Dolna

Posesje znajdujące się bezpośrednio przy ul. Dworcowej i Dolnej mogą zostać przyłączone do nowobudowanego gazociągu. Zachęcamy do składania wniosków o określenie warunków przyłączenia.

 

Ulice boczne od ul. Dworcowej

W przypadku posesji znajdujących się przy ulicach bocznych wymagających oprócz budowy przyłącza, rozbudowy sieci gazowej konieczne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej, której wyniki warunkują wydanie warunków przyłączenia oraz zawarcie umowy przyłączeniowej.

Dlatego proponujemy, aby w przypadku tychże ulic osoby chętne składały wnioski o określenie warunków przyłączenia w tym samym czasie.Dobrze byłoby, aby wytypować koordynatora tego przedsięwzięcia z każdej bocznej ulicy i kontakt ze Stowarzyszeniem (info poniżej)

 


Zwracamy się z prośbą do mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej o skladanie wniosków o warunki przyłączenia.

Wnioski można wypełnić w sposób tradycyjny (druk: https://drive.google.com/.../1bi1nRlgi1PKeL2KXrfb.../view...) bądź drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu przyłączeniowego https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage

 

Adres składania wniosków w formie tradycyjnej:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice

Do wniosków składanych w formie tradycyjnej należy dołączyć mapkę z proponowanym umieszczeniem szafki gazowej.

 

W razie jakichkolwiek pytań bądź pomocy przy wypełnieniu wniosku prosimy o kontakt

przez stronę fb oraz telefonicznie.

☎️☎️ Łukasz Badura, tel. 507775100

☎️☎️ Adrian Kłak, tel. 602625757


142432027 717296172260729_1912807019359624038_o