Wnioski i opinie dotyczące planu zagospodarowania Wieszowy.
Start
Wnioski i opinie dotyczące planu zagospodarowania Wieszowy.
Wpisany przez SL   

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Gminy Zbrosławice, które odbędzie się 10 października br. (poniedziałek) od godziny 16:00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej (obok urzędu gminy), poświęcone będzie omawianiu i opiniowaniu wniosków, dotyczących zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wieszowa.

(-) Katarzyna Łosicka

Przewodnicząca Komisji

info: Urząd Gminy Zbrosławice